AED na sportovištích města Třebíč

Město Třebíč vedou lidé, kteří myslí na bezpečnost svých obyvatel, sousedů, návštěvníků a sportovců. Město se 36 000 obyvateli nechce nic ponechat náhodě. Není náhodou, že toto město získalo několikrát po sobě, cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Velká věc se odehrála ve městě Třebíči. Velká vzhledem k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků sportovišť města Třebíč. Naše společnost dodala městu Třebíč automatizované externí defibrilátory Defibtech Lifeline. Přístroje budou umístěny na exponovaných a velmi navštěvovaných sportovištích města. Naše AED budou umístěny v prostorách krytého bazénu a wellness. Dále na hřištích úspěšného baseballového klubu Třebíč Nuclears, HFK Třebíč a TJ Spartak Třebíč. V nejbližších dnech proběhne systémové školení všech případných uživatelů na obsluhu AED. Toto školení vždy probíhá na cvičné figuríně za pomocí naše tréninkového AED, který je schopen simulovat takřka všechny situace.

Slavností předání zastupitelům města proběhlo 19. 9. v prostorách krytého bazénu Laguna.

Více se také dočtete zde:

zde

zde

zde

Přidáno: 25.09.2019