Nezapomeňte nové elektrody vždy připojit k přístroji

Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit, že je vždy potřeba připojit stávající či nové elektrody do konektoru automatizovaného externího defibrilátoru. V okamžiku, kdy začnete zachraňovat lidský život, budete mít přístroj připraven a budete se moci plně věnovat první pomoci.

Na zásilky s novými elektrodami Vám nalepíme samolepku, která Vám ještě znova připomene elektrody zapojit. Často se stává, že nové elektrody jsou správně uloženy tam, kde mají být v zadní kapse přístroje, ale majitel je zapomene k přístroji připojit. V případě nezapojených elektrod je přístroj zcela nefunkční. Pokud zapomenete elektrody připojit, AED Vás zvukovým signálem a světelným indikátorem na tento nedostatek upozorní.

Přidáno: 17.05.2019